125/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody

Částka: 040 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. března 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství; Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 11. března 2004 Nabývá účinnosti: 22. března 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 328/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
125

VYHLÁŠKA
ze dne 11. března 2004,
kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání
pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody        Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství stanoví podle § 88 odst. 5 a 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:

§ 1

        Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku se podávají na tiskopisu podle vzoru obsahujícího předepsané náležitosti, který je uveden v příloze.


§ 2

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Příloha - Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody) Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody)
Zavřít
MENU