53/2004 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Španělským královstvím

Částka: 020 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 3. května 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 23. března 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
53

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. března 2004 bylo v Praze podepsáno Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Španělským královstvím.*)

        Správní ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 19 dne 1. května 2004.

        České znění Správního ujednání se vyhlašuje současně.


SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou

a Španělským královstvím


        V souladu s ustanovením článku 28 odst. 1 Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Španělským královstvím ze dne 13. května 2002 příslušné úřady:

-  za Českou republiku Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví

-  za Španělské království Ministerstvo práce a sociálních věcí

        dohodly administrativní opatření nezbytná pro provádění Smlouvy a společně přijímají následující ustanovení:ČÁST I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Definice

        1.  Termíny a výrazy dále vymezené mají v tomto správním ujednání následující význam:


       a) "Smlouva" - znamená Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Španělským královstvím ze dne 13. května 2002.

       b) "Správní ujednání" - znamená Správní ujednání k provádění Smlouvy.
       c) "Styčné místo" - znamená místo, které odpovídá především za koordinaci a předávání informací mezi institucemi obou smluvních stran a informovanost zúčastněných osob.
. . .

Zavřít
MENU