57/2003 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda o grantu: Podpora organizování monitorovacích výborů č. CCI2001.CE.16.P.A.T.002

Částka: 028 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. května 2003 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 26. února 2002 Nabývá účinnosti: 26. února 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
57

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. července 2001 v Bruselu a dne 26. února 2002 v Praze bylo podepsáno Finanční memorandum o grantu: Podpora organizování monitorovacích výborů č. CCI2001.CE.16.P.A.T.002.

        Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě článku 5 Dodatku C Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství*) dne 26. února 2002.

        Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha I - Popis operace, Příloha II - Všeobecné podmínky platné pro smlouvy Evropského společenství o poskytování zahraniční pomoci a Příloha III - Rozpočet a oprávněné náklady operace. Do textu Přílohy II a Přílohy III lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

. . .

Obsah předpisu:
Příloha č. 1 - FINANČNÍ MEMORANDUM O GRANTU Podpora organizování monitorovacích výborů (Anglická verze)
Příloha č. 2 - PŘÍLOHA 1 Popis operace (Anglická verze)
Zavřít
MENU