577/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 197 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 30. prosince 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
577

ZÁKON
ze dne 19. prosince 2002,
kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:


        1.  V § 4a odst. 5 se slova "31. března" nahrazují slovy "31. července".

        2.  V § 11 odst. 2 se v poslední větě slova "písm. b)" nahrazují slovy "písm. a)".

        3.  V § 40b odst. 2 se slova "1. ledna 2003" nahrazují slovy "1. ledna 2004".

        4.  V § 40b odst. 3 se slova "31. března 2003" nahrazují slovy "31. července 2004".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU