525/2002 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF)

Částka: 181 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 13. prosince 2002 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 18. listopadu 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
525

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 18. listopadu 2002
o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF)


        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, sděluje s účinností od 1. ledna 2003 zavedení 2. vydání Číselníku měn a fondů (dále jen "ČMF"), který byl zaveden opatřením Českého statistického úřadu ze dne 13. 12. 1995 uveřejněným v částce  84/1995 Sb. a aktualizován opatřením ze dne 14.12.2001 (částka 164/2001 Sb.).

        Vydání ČMF bylo vypracováno na základě změn ISO 4217 a nahrazuje vydání z roku 1996.

        Platné znění ČMF bude uveřejněno na internetových stránkách Českého statistického úřadu (www.czso.cz).

        Aktualizační změny a 2. vydání ČMF lze také obdržet na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Josefská  6, Praha 1-Malá Strana.

. . .

Zavřít
MENU