454/2002 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání

Částka: 158 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. listopadu 2002 Autor předpisu: Ministerstvo obrany
Přijato: 15. října 2002 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
454

VYHLÁŠKA
ze dne 15. října 2002,
kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče
o povolání do služebního poměru vojáka z povolání        Ministerstvo obrany stanoví podle § 4 odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb.:

§ 1

Doklady pro výběr

        (1)  Občan, který se uchází o povolání do služebního poměru (dále jen "uchazeč"), předkládá služebnímu orgánu tyto doklady:

       a) žádost o povolání do služebního poměru s uvedením doby, po kterou má zájem setrvat ve služebním poměru,
       b) vyplněný osobní dotazník, jehož vzor je uveden v příloze,
       c) životopis nebo doplněk k životopisu vyjadřující změny, které nastaly od data předložení předchozího životopisu,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Doklady pro výběr
§ 2 - Postup při výběru
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Zrušovací ustanovení
§ 6 - Účinnost
Příloha - MINISTERSTVO OBRANY ČR O S O B N Í D O T A Z N Í K
Zavřít
MENU