431/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka: 152 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. října 2002 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 24. září 2002 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
431

VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 24. září 2002
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně


        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání:

§ 1

        Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 6. února 2002 mezi Odborovým svazem KOVO a Svazem sléváren České republiky1) je závazná ode dne účinnosti této vyhlášky též pro zaměstnavatele uvedené v příloze.


§ 2

        Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Škromach v. r.

_______________________________
1)
Oznámeno v částce 70/2002 Sb.

Příloha k vyhlášce č. 431/2002 Sb.

Seznam zaměstnavatelů, pro které platí kolektivní smlouva vyššího stupně
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Příloha - Seznam zaměstnavatelů, pro které platí kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 6. února 2002 mezi Odborovým svazem KOVO a Svazem sléváren České republiky
Zavřít
MENU