403/2002 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 25. června 2002 ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 věty druhé a § 8 odst. 3 věty druhé zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 142 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 6. září 2002 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 25. června 2002 Nabývá účinnosti: 31. března 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 182/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU