216/2002 Sb.Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)

Částka: 083 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. května 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. května 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 191/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU