170/2002 Sb.Zákon o válečných veteránech

Částka: 072 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. dubna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. dubna 2002 Nabývá účinnosti: 30. dubna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
170

ZÁKON
ze dne 9. dubna 2002
o válečných veteránech


Preambule

        Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří s nasazením vlastních životů bojovali za vlast, bránili hodnoty svobody a demokracie a veden přáním připomenout ideály vlastenectví, cti a statečnosti všem občanům,

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje podmínky pro vydání osvědčení válečného veterána a úkoly Ministerstva obrany (dále jen "ministerstvo") v oblasti péče o válečné veterány; upravuje rovněž zabezpečení oslav Dne válečných veteránů.


§ 2

Armáda

        Armádou se pro účely tohoto zákona rozumí Armáda České republiky, armády států, jejichž je Česká republika právním nástupcem, a dále armády, které byly v době rozhodné pro vydání osvědčení válečného veterána považovány za armády spojenecké.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Armáda
§ 3 - Válečný veterán
§ 4 - Úkoly ministerstva
§ 5 - Osvědčení válečného veterána
§ 6 - Rozsah péče a úhrada nákladů v domově
§ 7 - Přijetí, přerušení a ukončení pobytu v domově
§ 8 - Závěrečné ustanovení
§ 9 - Účinnost
Zavřít
MENU