315/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty

Částka: 088 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. září 2000 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 25. srpna 2000 Nabývá účinnosti: 29. září 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
315

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 25. srpna 2000

o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty


      Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, (dále jen "zákon") k provedení ustanovení § 13 odst. 3 a § 49 odst. 5 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

      Tato vyhláška stanoví

a)
požadované technické a záchranné vybavení námořní jachty k námořní plavbě,

b)
vymezení oblastí povolené námořní plavby námořní jachty s omezením vzdálenosti námořní plavby námořní jachty od pevniny nebo pobřeží,

c)
podrobnosti o způsobu prokazování praxe, zkušební komisi a provádění zkoušek,

d)
požadavky na znalosti žadatele,

e)
druhy, vzory, platnost, rozsah oprávnění průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty a podmínky jejich vydávání,

f)
platnost dříve vydaných průkazů způsobilosti.


ČÁST PRVNÍ

OBLASTI POVOLENÉ NÁMOŘNÍ PLAVBY NÁMOŘNÍ JACHTY A
POŽADOVANÉ TECHNICKÉ A ZÁCHRANNÉ VYBAVENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY

HLAVA I

VYMEZENÍ OBLASTÍ POVOLENÉ NÁMOŘNÍ PLAVBY NÁMOŘNÍ JACHTY

§ 2

      Pro námořní jachty (dále jen "jachta") se vymezují tyto oblasti povolené námořní plavby (dále jen "oblast plavby"):

a)
oblast plavby I zahrnuje rozsah námořní plavby jachty bez omezení plavby,

b)
oblast plavby II zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie pevniny nebo pobřeží stanovené střední výškou přílivu (dále jen "pobřežní linie"),
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST PRVNÍ - OBLASTI POVOLENÉ NÁMOŘNÍ PLAVBY NÁMOŘNÍ JACHTY APOŽADOVANÉ TECHNICKÉ A ZÁCHRANNÉ VYBAVENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY
HLAVA I - VYMEZENÍ OBLASTÍ POVOLENÉ NÁMOŘNÍ PLAVBY NÁMOŘNÍ JACHTY
§ 2  
HLAVA II - POŽADOVANÉ TECHNICKÉ A ZÁCHRANNÉVYBAVENÍ JACHTY K NÁMOŘNÍ PLAVBĚ
§ 3 - Požadované technické vybavení
§ 4 - Signální vybavení
§ 5 - Protipožární vybavení
§ 6 - Navigační vybavení
§ 7 - Rádiové vybavení
§ 8 - Palubní vybavení
§ 9 - Požadované záchranné vybavení
ČÁST DRUHÁ - PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY
HLAVA I - DRUHY, VZORY A ROZSAH OPRÁVNĚNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTIK VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY
§ 10  
HLAVA II - PODMÍNKY VYDÁVÁNÍ PRŮKAZŮ
§ 11  
§ 12 - Vydání průkazů
§ 13  
§ 14  
HLAVA III - ZKUŠEBNÍ KOMISE, ZKOUŠKY A POŽADAVKY NA ZNALOSTI ŽADATELE
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
HLAVA IV - ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ PRAXE
§ 24  
HLAVA V - PLATNOST PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI VELITELE NÁMOŘNÍ JACHTY
§ 25 - Doba platnosti a podmínky prodloužení platnosti průkazu
§ 26 - Zánik platnosti průkazu
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 27 - Platnost dříve vydávaných průkazů způsobilosti
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34 - Účinnost
Příloha č. 2 - Odstraňování odpadů z jachet na moři
Příloha č. 3 - Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty
Příloha č. 4 - Žádost o vydání průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty
Příloha č. 5 - Přihláška k provedení zkoušky (pro námořní jachtu)
Zavřít
MENU