83/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách

Částka: 028 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. dubna 2000 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 27. března 2000 Nabývá účinnosti: 19. dubna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

83

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 27. března 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel
k provozu na vnitrozemských vodních cestách      Ministerstvo dopravy a spojů podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 19 odst. 3 zákona stanoví:


Čl. I

      Ve vyhlášce č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, se v § 8 dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

      "(2) Minimální limit plnění, na který musí být sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem plavidla, činí
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU