83/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách

Částka: 028 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. dubna 2000 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 27. března 2000 Nabývá účinnosti: 19. dubna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU