45/2000 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti legislativy a harmonizace právních řádů s právem Evropských společenství o poskytování pracovních překladů práva Evropských společenství a nakládání s nimi

Částka: 025 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 18. května 2000 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 18. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 18. dubna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

45

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. dubna 2000 byl v Bratislavě podepsán Prováděcí protokol k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti legislativy a harmonizace právních řádů s právem Evropských společenství o poskytování pracovních překladů práva Evropských společenství a nakládání s nimi.

      Prováděcí protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 3 odst. 1 dne 18. dubna 2000.

      České znění Prováděcího protokolu se vyhlašuje současně.


PROVÁDĚCÍ PROTOKOL

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci
v oblasti legislativy a harmonizace právních řádů s právem Evropských společenství o poskytování
. . .

Zavřít
MENU