189/1999 Sb.Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. září 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. července 1999 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

189

ZÁKON

ze dne 29. července 1999

o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

NOUZOVÉ ZÁSOBY ROPY A ŘEŠENÍ STAVŮ ROPNÉ NOUZE

§ 1

Předmět úpravy

      Tento zákon upravuje způsob vytváření, udržování a použití nouzových strategických zásob ropy a ropných produktů určených pro zmírnění nebo překonání stavů nouze vzniklých z jejich nedostatku (dále jen "nouzové zásoby ropy"), postupy pro řešení stavů nouze vzniklých z nedostatku ropy a ropných produktů a úkoly orgánů státní správy v této oblasti.


§ 2

Vytváření a udržování nouzových zásob ropy

      (1) Nouzové zásoby ropy jsou státními hmotnými rezervami.1)

      (2) Výše nouzových zásob ropy musí, počínaje sedmým rokem ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, trvale dosahovat úroveň průměrné devadesátidenní spotřeby vybraných ropných produktů České republiky v předcházejícím kalendářním roce, ne však méně, než činí výše devadesátidenních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů České republiky. Čistým dovozem ropy a ropných produktů České republiky se rozumí dovozy ropy a ropných produktů snížené o uskutečněné vývozy ropy a ropných produktů.

      (3) Nouzové zásoby ropy vytváří a udržuje Správa státních hmotných rezerv (dále jen "Správa") ve vybraných ropných produktech; může je až do 60 % výše stanovené podle odstavce 2 nahradit zásobami ropy nebo ropných poloproduktů.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - NOUZOVÉ ZÁSOBY ROPY A ŘEŠENÍ STAVŮ ROPNÉ NOUZE
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vytváření a udržování nouzových zásob ropy
§ 3 - Skladování nouzových zásob ropy
§ 4 - Stav ropné nouze
§ 5 - Opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů
§ 6 - Použití nouzových zásob ropy
§ 7 - Informační povinnost
§ 8 - Kontrola
§ 9 - Působnost Správy v oblasti vytváření nouzových zásob ropy a hospodaření s nimi
§ 10 - Pokuty
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv
§ 11  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dráhách
§ 12  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o civilním letectví
§ 13  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci
§ 14  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 15  
Zavřít
MENU