61/1998 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 025 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. března 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. března 1998 Nabývá účinnosti: 30. března 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
61

ZÁKON

ze dne 5. března 1998,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb. a zákona č. 143/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 2 odst. 2 písm. a) se za slovo "vozidla" doplňují tato slova: "a speciální automobily pásové".

      2. V § 3 odst. 1 se vypouštějí písmena ch) a i) .

      3. V § 3 odst. 1 písm. j) se za slova "EU/EHS 91/542 B " vkládají slova ", EU/EHS 96/1 ", za slova "EHK OSN 83-03" se vkládají slova "B,C" a za slova "EU/EHS 94/12 " se vkládají slova ", EU/EHS 96/44 , EU/EHS 96/69 ".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU