335/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí

Částka: 111 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 1997 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 12. prosince 1997 Nabývá účinnosti: 31. prosince 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 248/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
335

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 12. prosince 1997,

kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína
a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí:


ODDÍL 1

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
A KONCENTRÁTY
K PŘÍPRAVĚ NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ


§ 1

      Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)
nealkoholickým nápojem nápoj obsahující nejvýše 0,5 objemových procent alkoholu (0,4 hmotnostních procent alkoholu), vyrobený ze stanovených surovin, zejména z vody nebo minerální vody, ovocné, zeleninové, rostlinné nebo živočišné suroviny, cukrů, medu nebo kombinací některých z uvedených surovin, popřípadě sycený oxidem uhličitým,

b)
koncentrátem k přípravě nealkoholických nápojů výrobek, obsahující po úpravě naředěním k přímé spotřebě ve výrobcem doporučeném poměru nejvýše 0,5 objemových procent alkoholu (0,4 hmotnostních procent alkoholu) a další suroviny uvedené pod písmenem a),
. . .

Obsah předpisu:
ODDÍL 1 - NEALKOHOLICKÉ NÁPOJEA KONCENTRÁTYK PŘÍPRAVĚ NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ
§ 1  
§ 2 - Členění na skupiny a podskupiny
§ 3 - Označování
§ 4 - Požadavky na jakost
§ 5 - Uvádění do oběhu
ODDÍL 2 - OVOCNÁ VÍNA, OSTATNÍ VÍNA A MEDOVINA
§ 6  
§ 7 - Členění na druhy a skupiny
§ 8 - Označování
§ 9 - Požadavky na jakost
§ 10 - Technologické požadavky
ODDÍL 3 - PIVO
§ 11  
§ 12 - Členění na skupiny a podskupiny
§ 13 - Označování
§ 14 - Požadavky na jakost
§ 15 - Uvádění do oběhu
ODDÍL 4 - KONZUMNÍ LÍH, LIHOVINYA OSTATNÍ ALKOHOLICKÉ NÁPOJE
§ 16  
§ 17 - Členění na skupiny a podskupiny
§ 18 - Označování
§ 19 - Požadavky na jakost
§ 20 - Technologické požadavky
ODDÍL 5 - KVASNÝ OCET
§ 21  
§ 22 - Členění na skupiny a podskupiny
§ 23 - Technologické požadavky
§ 24 - Označování
§ 25 - Požadavky na jakost
ODDÍL 6 - DROŽDÍ
§ 26  
§ 27 - Členění skupiny a podskupiny
§ 28 - Označování
§ 29 - Požadavky na jakost
§ 30 - Technologické požadavky
§ 31 - Uvádění do oběhu
§ 32 - Přechodné ustanovení
§ 33 - Účinnost
Příloha č. 1 - Fyzikální a chemické požadavky pro ovocné a zeleninové nektary
Příloha č. 2 - Členění nealkoholických nápojů a koncentrátů k jejich přípravě na skupiny a podskupiny a požadavky na jejich jakost
Přílohy č. 3 - Požadavky na jakost ovocných vín, ostatních vín a medoviny (příloha č.3) Členění na druhy a skupiny (příloha č.4)
Příloha č. 5 - Fyzikální a chemické požadavky na jakost piva
Příloha č. 6 - Smyslové požadavky na jakost piva
Příloha č. 7 - Členění na skupiny a podskupiny (konzumní líh, lihovina, ostatní alkoholický nápoj)
Příloha č. 8 - Fyzikální a chemické požadavky na jakost (líh konzumní, lihovina, ostatní alkoholický nápoj)
Přílohy č. 9 - Členění na skupiny a podskupiny - ocet kvasný (příloha č.9) Smyslové a chemické požadavky na jakost - ocet (příloha č.10)
Přílohy č. 11 - Členění na skupiny a podskupiny - droždí (příloha č.11) Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost - droždí (příloha č.12)
Zavřít
MENU