83/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

Částka: 028 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. dubna 1996 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 18. března 1996 Nabývá účinnosti: 19. dubna 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 298/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
83

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství


ze dne 18. března 1996

o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 23 odst. 4 a § 31 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):

§ 1

Oblastní plány rozvoje lesů

      (1) Oblastní plány rozvoje lesů (dále jen "oblastní plány") stanoví pro přírodní lesní oblasti vymezené v příloze č. 1, rámcové zásady hospodaření. Jsou podkladem pro oblastně diferencované uplatňování státní lesnické politiky a rámcovým doporučením pro zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.

      (2) Oblastní plány se zpracovávají na období 20 let. Ve zdůvodněných případech je možné plány zpracovat na jiné období.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Oblastní plány rozvoje lesů
§ 2 - Vymezení hospodářských souborů
§ 3  
Příloha č. 1 - HRANICE PŘÍRODNÍCH LESNÍCH OBLASTÍ
Příloha č. 2 - PŘEHLED SOUBORŮ LESNÍCH TYPŮ ČR
Příloha č. 3 - Základní hospodářská doporučení dle hospodářských souborů pro odvození závazných ustanovení maximální celkové výše těžby a minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin
Příloha č. 4 - RÁMCOVÉ VYMEZENÍ CÍLOVÝCH HOSPODÁŘSKÝCH SOUBORŮ
Zavřít
MENU