61/1996/1 Sb.Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky o kapitálové přiměřenosti bank, a opatření, kterým se mění opatření České národní banky o úvěrové angažovanosti bank

Částka: 061 Druh předpisu: Oznámení
Rozeslána dne: 1. srpna 1996 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 3. července 1996 Nabývá účinnosti: 12. července 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 309/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2003
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.Česká národní banka

vydala podle § 15 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách,
1.
opatření č. 4 ze dne 3. července 1996, kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. října 1995 o kapitálové přiměřenosti bank,

2.
opatření č. 5 ze dne 3. července 1996, kterým se mění opatření České národní banky č. 4 ze dne 5. října 1995 o úvěrové angažovanosti bank.

      Opatření nabyla účinnosti dnem 12. července 1996.

      Opatření České národní banky č. 4/1996 a č. 5/1996 jsou uveřejněna ve Věstníku České národní banky v částce 10, ročník 1996, vydané dne 12. července 1996. Lze do nich nahlédnout v ústředí a pobočkách České národní banky.

Zavřít
MENU