263/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972

Částka: 068 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 15. listopadu 1995 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 19. října 1995 Nabývá účinnosti: 15. července 1977
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
263

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. října 1972 byla v Londýně přijata Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972.

      Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Úmluvě o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, 1972, byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní námořní organizace, depozitáře Úmluvy, dne 7. dubna 1977.

      Při přístupu k Úmluvě bylo učiněno prohlášení, "že ustanovení článku II odst. 2 Úmluvy o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (LONDÝN 1972) některým státům neumožňuje stát se stranami této úmluvy. Je proto toho názoru, že by tato úmluva měla být otevřena všem zainteresovaným zemím v souladu se zásadou rovné svrchovanosti států.
. . .

Zavřít
MENU