223/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách

Částka: 061 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. října 1995 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 14. září 1995 Nabývá účinnosti: 13. října 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
223

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 14. září 1995

o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách


      Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (dále jen "zákon"):


§ 1

Plavební zóny vodních cest

      (1) Pro účely této vyhlášky se vodní cesty rozdělují na plavební zóny:

a)
zóna 1 - s výskytem vln o výšce nad 1,2 m,
b)
zóna 2 - s výskytem vln o výšce do 1,2 m,
c)
zóna 3 - s výskytem vln o výšce do 0,6 m,
d)
zóna 4 - s výskytem vln o výšce do 0,3 m.

      (2) Plavební zóny sledovaných vodních cest České republiky jsou uvedeny v příloze č. 1.


§ 2

Určující znaky jednotlivých druhů plavidel
(k § 9 odst. 1 zákona)

      (1) Jednotlivé druhy plavidel tvoří

a)
lodě, které se dále rozdělují na

1.
osobní lodě,
2.
nákladní motorové lodě,
3.
tankové motorové lodě,
4.
remorkéry,
5.
vlečné čluny,
6.
tlačné čluny,
7.
převozní lodě,
8.
speciální lodě,

b)
malá plavidla, která se dále rozdělují na

1.
malá plavidla bez vlastního strojního pohonu a bez plachet (dále jen "bez vlastního strojního pohonu"),
2.
malá plavidla s vlastním strojním pohonem,
3.
malá plavidla s plachtou (dále jen "plachetnice"),

c)
plovoucí stroje,

d)
plovoucí zařízení,

e)
jiná ovladatelná plovoucí tělesa (dále jen "plovoucí těleso").

      (2) Základním určujícím znakem lodě je její určení pro dopravu osob či nákladů nebo k vlečení či tlačení v sestavě plavidel.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Plavební zóny vodních cest
§ 2 - Určující znaky jednotlivých druhů plavidel(k § 9 odst.1 zákona)
§ 3 - Podmínky technické a provozní způsobilosti jednotlivých druhů plavidel (k § 9 odst.1 a k § 10 odst.1 zákona)
§ 4 - Plavidla podléhající klasifikaci(k § 10 odst.2 zákona)
§ 5 - Plavidla podléhající cejchování(k § 17 odst.1 zákona)
§ 6 - Vybavení plavidel lodními listinami(k § 18 odst.2 zákona)
§ 7 - Doba platnosti osvědčení plavidla(k § 10 odst. 5 zákona)
§ 8 - Plavidla podléhající pojištění(k § 19 odst.1 zákona)
§ 9 - Stanovení určených technických zařízení(k § 20 odst.1 zákona)
§ 10 - Rozsah odborné způsobilosti oprávněných osob(k § 21 zákona)
§ 11 - Podmínky k získání odborné způsobilosti(k § 21 zákona)
§ 12 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 13  
§ 14  
Zavřít
MENU