52/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, a o přístupu Československé socialistické republiky k Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974

Částka: 010 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 27. března 1995 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 19. října 1993 Nabývá účinnosti: 18. listopadu 1980
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
52

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. listopadu 1974 byla v Londýně sjednána a jménem Československé socialistické republiky podepsána Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, a dne 17. února 1978 byl tamtéž přijat Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974.

      Listina o schválení Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, Československou socialistickou republikou byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní námořní organizace, depozitáře úmluvy, dne 18. srpna 1980.

      Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní námořní organizace dne 2. června 1983.
. . .

Zavřít
MENU