74/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 023 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. dubna 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. března 1994 Nabývá účinnosti: 1. června 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
74

ZÁKON

ze dne 23.března 1994,

kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 72/1982 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 98/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 297/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona České národní rady č. 590/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. Nadpis "Základní zásady" nad článkem III se vypouští.

      2. Články III až X se vypouštějí.

      3. Ve všech ustanoveních zákoníku práce se slovo "pracovník" nahrazuje slovem "zaměstnanec", slovo "pracovnice" slovem "zaměstnankyně" a slovo "občan" slovy "fyzická osoba", slovo "prokurátor" a "vyšetřovatel prokuratury" se nahrazují slovy "státní zástupce", slova "pracovník prokuratury" se nahrazují slovy "zaměstnanec státního zastupitelství".

      4. Ve všech ustanoveních zákoníku práce, kde je slovo "organizace" použito ve smyslu právnické osoby, která zaměstnává občany v pracovněprávních nebo obdobných vztazích, se toto slovo nahrazuje slovem "zaměstnavatel".

      5. V § 84 odst. 1 a 3, § 85 odst. 1 a 2, § 87 odst. 1, 2 a 3, § 89 odst. 3, § 92 odst. 1, § 93 a 98 se slova "vedoucí organizace" nahrazují slovem "zaměstnavatel".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
Čl. VII - Zrušovací ustanovení
Čl. VIII  
Čl. IX - Účinnost
Zavřít
MENU