74/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 023 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. dubna 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. března 1994 Nabývá účinnosti: 1. června 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU