214/1993 Sb.Zákon o označování některých cestovních dokladů a o zkrácení doby jejich platnosti v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky

Částka: 053 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. srpna 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 9. července 1993 Nabývá účinnosti: 12. října 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 329/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2000
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
214

ZÁKON

ze dne 9. července 1993

o označování některých cestovních dokladů a o zkrácení doby jejich platnosti
v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

      Tento zákon upravuje

a)
označování některých cestovních dokladů státních občanů České republiky a cestovních dokladů osob bez státní příslušnosti názvem státu a státním symbolem České republiky,

b)
zkrácení doby platnosti některých cestovních dokladů státních občanů České republiky.


Označování cestovních dokladů

§ 2

      (1) Cestovními doklady, které se označují podle tohoto zákona, jsou

a)
cestovní pas, zvláštní pas, průkaz pro překračování státních hranic a cestovní průkaz totožnosti, vydané podle zákona č. 63/1965 Sb., o cestovních dokladech,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Označování cestovních dokladů
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Zkrácení doby platnosti cestovních dokladů
§ 6  
§ 7 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 8  
Zavřít
MENU