545/1992 Sb.Zákon České národní rady o Sbírce zákonů České republiky

Částka: 110 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 18. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 10. prosince 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 309/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2000
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
545

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. listopadu 1992

o Sbírce zákonů České republiky


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Účel zákona

      Účelem tohoto zákona je upravit způsob, jímž se ve Sbírce zákonů České republiky (dále jen "Sbírka zákonů") vyhlašují obecně závazné právní předpisy (dále jen "právní předpisy") nebo opatření ústředních orgánů České republiky (dále jen "ústřední orgán") a mezinárodní smlouvy, jakož i stanovit pravidla vydávání Sbírky zákonů a stanovit podmínky platnosti a účinnosti právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů.


§ 2

Vyhlašování právních předpisů

      Ve Sbírce zákonů se vyhlašují uveřejněním plného znění:

a)
ústavní a jiné zákony České národní rady a zákonná opatření předsednictva České národní rady,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Vyhlašování právních předpisů
§ 3 - Vyhlašování mezinárodních smluv
§ 4 - Vyhlašování opatření ústředních orgánů
§ 5 - Platnost a účinnost právních předpisů
§ 6 - Pravidla vydávání Sbírky zákonů
§ 7  
§ 8 - Společná ustanovení
§ 9  
§ 10 - Závěrečná ustanovení
§ 11  
§ 12  
Zavřít
MENU