51/1992 Sb.Vyhláška Státní banky československé o platebním styku a zúčtování mezi bankami

Částka: 011 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. ledna 1992 Autor předpisu: Státní banka československá
Přijato: 22. ledna 1992 Nabývá účinnosti: 1. února 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 62/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. března 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
51

VYHLÁŠKA

Státní banky československé

ze dne 22. ledna 1992

o platebním styku a zúčtování mezi bankami

      Státní banka československá stanoví podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé:


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

      (1) Tato vyhláška upravuje vzájemný platební styk a zúčtování mezi Státní bankou československou a bankami1) (dále jen "banka") uskutečňované na území České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen "mezibankovní platební styk").

      (2) Platební styk a zúčtování bank se zahraničím se řídí zvláštními předpisy2) a vzájemnými dohodami.


Zřizování, vedení a rušení účtů

§ 2

      Banky provádějí mezibankovní platební styk výlučně prostřednictvím zúčtovacího centra Státní banky československé (dále jen "zúčtovací centrum").
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět a rozsah úpravy
§ 2 - Zřizování, vedení a rušení účtů
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Mezibankovní platební styk
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Účetní odsouhlasení předaných dat platebního styku a oznámení závad
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Zprávy o zúčtování
§ 25  
§ 26 - Závěrečné ustanovení
Zavřít
MENU