86/1992/2 Sb.Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)

Částka: 086 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 7. září 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. srpna 1992 Nabývá účinnosti: 7. září 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 309/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2003
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU