265/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

Částka: 050 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. července 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 18. června 1991 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
265

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. června 1991

o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

      Tento zákon upravuje působnost ministerstva financí České republiky (dále jen "ministerstvo"), finančních ředitelství, okresních úřadů a obcí v přenesené působnosti (dále jen "obec") v oblasti cen.


§ 2

      (1) Ministerstvo vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen "zboží"), pokud tento zákon nestanoví jinak.

      (2) Ministerstvo

a)
se podílí na tvorbě koncepce cenové politiky České a Slovenské Federativní Republiky, přípravě zákonných úprav a uplatňování cenového moratoria,

b)
vydává obecně závazné právní předpisy a podílí se na vydávání předpisů, které federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky vydávají společně,1)
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
Zavřít
MENU