206/1990 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o státním vyrovnávacím příspěvku

Částka: 036 Druh předpisu: Zákonné opatření
Rozeslána dne: 29. května 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. května 1990 Nabývá účinnosti: 1. července 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 117/1995 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1996
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU