45/1990 Sb.Ústavní zákon o zkrácení volebního období zákonodárných sborů

Částka: 011 Druh předpisu: Ústavní zákon
Rozeslána dne: 1. března 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. února 1990 Nabývá účinnosti: 1. března 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
45

Ústavní zákon

ze dne 27.února 1990

o zkrácení volebního období zákonodárných sborů


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


§ 1

      Volební období Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění, České národní rady a Slovenské národní rady zvolených v roce 1986, skončí v roce 1990 dnem voleb do příslušných zákonodárných sborů.


§ 2

      (1) Volební období Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR, které byly zvoleny ve volbách v roce 1990 bude trvat 24 měsíců.

      (2) Volební období České národní rady a Slovenské národní rady, které byly zvoleny ve volbách v roce 1990 stanoví národní rady svými ústavními zákony.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU