163/1989 Sb.Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České socialistické republiky (rozpočtová pravidla republiky)

Částka: 035 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. prosince 1989 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 19. prosince 1989 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 576/1990 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1991
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU