78/1988 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech

Částka: 015 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. května 1988 Autor předpisu: Český báňský úřad
Přijato: 29. dubna 1988 Nabývá účinnosti: 1. července 1988
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU