120/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci

Částka: 025 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 28. prosince 1987 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 29. října 1987 Nabývá účinnosti: 27. září 1985
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

120

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 29. října 1987

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci


      Dne 11. ledna 1984 byla ve Freetownu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem 27. září 1985.

      České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:
Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci


      Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Sierra Leone

      vedeny přáním dále zlepšovat vztahy mezi oběma zeměmi a rozšířit kulturní spolupráci v zájmu hlubšího vzájemného porozumění,
. . .

Zavřít
MENU