66/1986 Sb.Zákon České národní rady o umělém přerušení těhotenství

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. listopadu 1986 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. října 1986 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1987
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

66

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. října 1986

o umělém přerušení těhotenství


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Účel zákona

      Zákon upravuje umělé přerušení těhotenství a se zřetelem na ochranu života a zdraví ženy a v zájmu plánovaného a odpovědného rodičovství stanoví podmínky pro jeho provádění.


Předcházení nežádoucímu těhotenství

§ 2

      Nežádoucímu těhotenství se předchází především výchovou k plánovanému a odpovědnému rodičovství v rodině, ve škole a zdravotnických zařízeních, výchovným působením v oblasti sociální a kulturní a využíváním prostředků k zabránění těhotenství.


§ 3

      Prostředky k zabránění těhotenství, které jsou na lékařský předpis, jakož i lékařské vyšetření a kontrola s tím související se poskytují ženě bezplatně.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Předcházení nežádoucímu těhotenství
§ 3  
§ 4 - Podmínky pro umělé přerušení těhotenstva
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Postup při projednání umělého přerušení těhotenství
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Umělé přerušení těhotenství cizinkám
§ 11 - Příplatek nebo úhrada za umělé přerušení těhotenství
§ 12 - Zmocnění
§ 13 - Přechodné ustanovení
§ 14 - Zrušovací ustanovení
§ 15 - Účinnost
Zavřít
MENU