64/1986 Sb.Zákon České národní rady o České obchodní inspekci

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. listopadu 1986 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. října 1986 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1987
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením 11/1987 Sb.

64

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. října 1986

o České obchodní inspekci


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

      (1) Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy podřízeným ministerstvu obchodu České socialistické republiky; člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené krajské inspektoráty.

      (2) V čele České obchodní inspekce je ústřední ředitel, kterého jmenuje, řídí a odvolává ministr obchodu České socialistické republiky. V čele krajského inspektorátu je ředitel, kterého řídí ústřední ředitel.

      (3) Sídla krajských inspektorátů stanoví ústřední ředitel.

      (4) Česká obchodní inspekce je rozpočtovou organizací.


§ 2

      (1) Česká obchodní inspekce kontroluje v organizacích provozujících obchodní činnost na vnitřním trhu a u občanů prodávajících zboží na vnitřním trhu

a)
dodržování zásad jednotné socialistické obchodní politiky,

b)
dodržování stanoveného sortimentu a řádného zásobování prodejen a provozoven, dodržování prodejní nebo provozní doby, úrovně obsluhy, provádění přejímky zboží co do množství a jakosti a dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti včetně zdravotní nezávadnosti zboží, zejména dodržování norem výroby a přípravy jídel a nápojů, podmínek pro skladování a dopravu zboží a požadavků na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu,

c)
zda zboží je prodáváno ve správné míře, množství, hmotnosti, jakosti stanovené právním předpisem, technickou normou nebo jiným závazným způsobem a za platné ceny,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
Zavřít
MENU