34/1986 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany

Částka: 011 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. května 1986 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 13. května 1986 Nabývá účinnosti: 1. července 1986
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

34

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 13. května 1986

o jednorázovém mimořádném odškodňování osob
za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany      Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 81 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně:


§ 1

      (1) Jednorázové mimořádné odškodnění náleží

a)
příslušníku Sboru požární ochrany, pracovníku závodního požárního útvaru, členu dobrovolného veřejného požárního sboru, členu dobrovolného závodního požárního sboru a členu požární hlídky, který při zdolávání požáru, při cvičení v jednotce požární ochrany nebo při záchranných pracích při živelní pohromě nebo jiné mimořádné události1) anebo v přímé souvislosti s plněním těchto úkolů a
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Zavřít
MENU