64/1978 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon

Částka: 014 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. června 1978 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. června 1978 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1979
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 218/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 1999
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU