144/1975 Sb.Zákon, jímž se doplňuje hospodářský zákoník

Částka: 035 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. prosince 1975 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. prosince 1975 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1976
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 513/1991 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1992
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU