106/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani

Částka: 019 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. listopadu 1974 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 6. listopadu 1974 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 172/1988 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1989
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU