87/1970 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů

Částka: 026 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. srpna 1970 Autor předpisu: Ministerstvo školství
Přijato: 28. července 1970 Nabývá účinnosti: 1. září 1970
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 124/1984 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1985
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU