27/1967 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek

Částka: 010 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. dubna 1967 Autor předpisu: Státní arbitráž
Přijato: 27. února 1967 Nabývá účinnosti: 10. dubna 1967
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 1971
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU