84/1965 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů

Částka: 039 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. srpna 1965 Autor předpisu: Ministerstvo školství a kultury
Přijato: 7. července 1965 Nabývá účinnosti: 1. září 1965
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 87/1970 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 1970
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU