68/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně článku VI odst. A/3 Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii, schválené rezolucí GC (V)/RES/92 na V. Generální konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii dne 4. října 1961

Částka: 040 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 17. září 1963 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 23. srpna 1963 Nabývá účinnosti: 31. ledna 1963
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

68

Vyhláška

ministra zahraničních věcí

ze dne 23. srpna 1963

o změně článku VI, odstavec A/3 Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii, schválené rezolucí GC(V)RES/92 na V. Generální konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii dne 4. října 1961


      Dne 4. října 1961 na V. Generální konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii byla schválena rezolucí GC(V)RES/92 změna článku VI, odstavec A/3 Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

      Československá socialistická republika je smluvní stranou Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii (č. 59/1958 Sb.).

      S uvedenou změnou Stanov vyslovilo Národní shromáždění Československé socialistické republiky souhlas dne 19. prosince 1962 a president republiky ji ratifikoval dne 8. února 1963.
. . .

Zavřít
MENU