102/1960 Sb.Vládní nařízení o zrušení oblastních orgánů státní správy na Slovensku a plavební správy v Praze

Částka: 041 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 11. července 1960 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. července 1960 Nabývá účinnosti: 11. července 1960
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/1974 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1975
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU