8/1959 Sb.Zákon, kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky

Částka: 004 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. března 1959 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. února 1959 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1959
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 134/1970 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1971
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU