51/1957 Sb.Nařízení ministrů spravedlnosti, vnitra a národní obrany o rejstříku trestů

Částka: 026 Druh předpisu: Nařízení
Rozeslána dne: 1. září 1957 Autor předpisu: Ministerstvo národní obrany; Ministerstvo spravedlnosti; Ministerstvo vnitra
Přijato: 23. srpna 1957 Nabývá účinnosti: 1. září 1957
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 151/1961 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1962
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU