35/1956 Sb.Vládné nariadenie o zriadení Povereníctva miestnych palív a naftového priemyslu

Částka: 018 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 1. srpna 1956 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 24. července 1956 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1956
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 108/1960 Sb. Pozbývá platnosti: 12. července 1960
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU