88/1950 Sb.Trestní zákon správní

Částka: 040 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. července 1950 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. července 1950 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1950
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 60/1961 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1961
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU