14/1950 Sb.Vládní nařízení o organisaci místních národních výborů

Částka: 006 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 8. března 1950 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 28. února 1950 Nabývá účinnosti: 8. března 1950
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 23/1954 Sb. Pozbývá platnosti: 17. května 1954
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU