12012E153Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA#Článek 153#(bývalý článek 137 Smlouvy o ES)

Publikováno: OJ-C 326, 26.10.2012, s. 114-116 Druh předpisu: Smlouva
Přijato: 26. října 2012 Autor předpisu:
Platnost od: 1. ledna 1958 Nabývá účinnosti:
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU