195/2018 Sb.Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění

Částka: 096 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. září 2018 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 30. srpna 2018 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 115/2022 Sb. s účinností od 11. května 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

195

 

VYHLÁŠKA

ze dne 30. srpna 2018

o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění

 

        Česká národní banka stanoví podle § 124 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, (dále jen „zákon“) k provedení § 57 odst. 2, § 58 odst. 6 a § 62 odst. 3 zákona:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška upravuje

 

a)   rozsah odborných znalostí a dovedností podle skupin odbornosti pro distribuci pojištění,

b)   dobu trvání odborné zkoušky, počet a podobu zkouškových otázek, způsob stanovení správných odpovědí, kritéria úspěšného složení odborné zkoušky, pravidla pro poskytování souboru vypracovaných zkouškových otázek akreditovaným osobám, nakládání s nimi a pravidla pro jejich aktualizaci, požadavky na zkouškový řád a na průběh, formu odborné zkoušky a způsob jejího hodnocení,

c)    požadavky na organizační uspořádání žadatele o udělení nebo prodloužení akreditace, požadavky na prostory používané k pořádání odborných zkoušek, požadavky na technické a programové prostředky pro jejich pořádání a

d)   způsob jednání a složení komise, požadavky na její členy a pravidla jejich odměňování.

 

§ 2

 

Rozsah odborných znalostí

(K § 57 odst. 2 zákona)

 

        (1)  Rozsah odborných znalostí osoby podle § 55 odst. 1 zákona musí odpovídat věcné náplni činnosti této osoby pro distribuci pojištění, aby byl zabezpečen její kvalifikovaný výkon.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Rozsah odborných znalostí (K § 57 odst. 2 zákona)
§ 3 - Rozsah odborných dovedností (K § 57 odst. 2 zákona)
§ 4 - Věcné předpoklady (K § 62 odst. 3 zákona)
§ 5 - Organizační předpoklady (K § 62 odst. 3 zákona)
§ 6 - Personální předpoklady (K § 58 odst. 6 a § 62 odst. 3 zákona)
§ 7 - Zkouškový řád (K § 58 odst. 6 zákona)
§ 8 - Minimální standard odborné zkoušky (K § 58 odst. 6 zákona)
§ 9  
§ 10 - Pravidla aktualizace otázek, jejich poskytování akreditovaným osobám a nakládání s nimi (K § 58 odst. 6 zákona)
§ 11 - Zrušovací ustanovení
§ 12 - Účinnost
Příloha - Rozsah odborných znalostí
Zavřít
MENU